وی آی پی (Vip)
Freeroam
خرید و تحویل آنی
89 هزار تومان
وی آی پی ایکس (VipX)
Freeroam
خرید و تحویل آنی
147 هزار تومان
وی آی پی ایکس پلاس (VipX+)
Freeroam
خرید و تحویل آنی
179 هزار تومان
اسلات و اینوایت (Slot & Invite)
Freeroam
خرید و تحویل آنی
سرور دیسکورد
اعضا: +9360
عضویت: discord.gg/bbDgVGPEZY
سرور FiveM
آنلاین: 103
آدرس: sv.xcitygame.com
سرور VMP
آنلاین: 10
آدرس: vmp.xcitygame.com
سرور TeamSpeak
آدرس: ts.xcitygame.com