وی آی پی ایکس (VipX)
Freeroam
یک ماهه - 31 روز
بعد از پرداخت کد فعال سازی برای شما نمایش داده میشود، همچنین در صورت وارد کردن شماره موبایل نیز میتوانید کد فعال سازی را به صورت پیامک دریافت کنید.
147 هزار تومان
خرید و تحویل آنی
قابلیت ها
Auto Armor 100%
Teleport Waypoint
Max Tune
Show Tag
Fast Run
Fast Swim
Unlimited Stamina
Suprer Jump
Noclip Key
Never Wanted
Rainbow Vehicle (Color)
Rainbow Vehicle (Light)
108 Vehicles
11 Peds
8 Weapons
51 Emojis
Turbo Level 1
Turbo Level 2
World no npc
World npc xmas
25 Guards
4 Trails
7 Objects
سرور دیسکورد
اعضا: +9360
عضویت: discord.gg/bbDgVGPEZY
سرور FiveM
آنلاین: 76
آدرس: sv.xcitygame.com
سرور VMP
آنلاین: 7
آدرس: vmp.xcitygame.com
سرور TeamSpeak
آدرس: ts.xcitygame.com