سلام ، به وبسایت مجموعه گیم سرور های ایکس‌سیتی‌ خوش آمدید !
سامانه پیامکی : 50001070321
پست الکترونیکی :

FiveM Freeroam آنلاین
Server #1 :
sv.xcitygame.com

Players : 11/128
Server #2 :
de.xcitygame.com

Players : 1/128
Discord : discord.gg/bbDgVGPEZY
Members : +5800
FiveM Roleplay بزودی
Server :
fivem.xcitygame.com

Players : 0/128
Discord : discord.gg/bbDgVGPEZY
Members : +5800
Minecraft Survival بزودی
Server :
play.xcitygame.com

Players : 0/64
Discord : discord.gg/QyMMKEVGFR
Members : +1000
@foroughinia18