وی آی پی (Vip)
Freeroam
یک ماهه - 31 روز
بعد از پرداخت کد فعال سازی برای شما نمایش داده میشود، همچنین در صورت وارد کردن شماره موبایل نیز میتوانید کد فعال سازی را به صورت پیامک دریافت کنید.
89 هزار تومان
خرید و تحویل آنی
قابلیت ها
Auto Armor 100%
Teleport Waypoint
Show Tag
Fast Swim
Unlimited Stamina
Never Wanted
Rainbow Vehicle (Color)
Rainbow Vehicle (Light)
62 Vehicles
5 Peds
4 Weapons
20 Emojis
Turbo Level 1
World no npc
12 Guards
2 Trails
3 Objects
سرور دیسکورد
اعضا: +9360
عضویت: discord.gg/bbDgVGPEZY
سرور FiveM
آنلاین: 95
آدرس: sv.xcitygame.com
سرور VMP
آنلاین: 5
آدرس: vmp.xcitygame.com
سرور TeamSpeak
آدرس: ts.xcitygame.com